Νηπιαγωγείο Αμπελακίων

Αγορά εξοπλισμού

Δωρεά για την αγορά συστημάτων κλιματισμού για τις σχολικές τάξεις.

Το Νηπιαγωγείο Αμπελακίων είναι ένα από τα 12 νηπιαγωγεία της Σαλαμίνας. Όλα τα λειτουργικά έξοδα καλύπτονται από το Δήμο Σαλαμίνας. Περισσότερα από τα μισά παιδιά είναι εγγεγραμμένα στο ολοήμερο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου.