Νηπιαγωγείο Αγίων Απόστολων

Αγορά εξοπλισμού
Δωρεά για την υποστήριξη ενός κατασκευαστικού έργου στο Νηπιαγωγείο Αγίων Αποστόλων.