Νίνα Σκύλοι Βοηθοί

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων
Δωρεά για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του οργανισμού Νίνα Σκύλοι Βοηθοί, για περίοδο ενός έτους.

Ο οργανισμός εκπαιδεύει σκύλους για παιδιά με αναπηρίες, με βάση το αμερικανικό μοντέλο του οργανισμού 4Paws for Ability.