Νέα Ζωή

Χρηματοδότηση προγράμματος

Ενίσχυση για την εφαρμογή ενός πιλοτικού Ημερησίου Επαγγελματικού Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας για γυναίκες που έχουν εμπλακεί σε κυκλώματα πορνείας.

Η Νέα Ζωή ιδρύθηκε ως μη-κερδοσκοπικό σωματείο το 2006 στην Αθήνα.  Αποστολή της Νέας Ζωής είναι να συμβάλει στην αποκατάσταση ατόμων τα οποία έχουν εμπλακεί στην πορνεία, μέσω της αντιμετώπισης των φυσικών, ψυχολογικών και πνευματικών τους αναγκών με επιτόπου επισκέψεις, καλλιέργεια σχέσεων και ανάπτυξη στρατηγικών εγκατάλειψης της πορνείας, σε συνεργασία με την τοπική εκκλησία καθώς και τοπικών και κυβερνητικών πρωτοβουλιών επάνω στα ζητήματα αυτά.