Νέα Γεωργία Νέα Γενιά

Υποστήριξη προγράμματος

Δωρεά για την αγορά ζώων και ζωοτροφής για αγρότες στην περιοχή της Καρδίτσας, οι οποίοι υπέστησαν σημαντικές ζημιές κατά τη διάρκεια του κυκλώνα Ιανού.