Μπορούμε - Αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Μπορούμε

Αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών
Η δωρεά υποστηρίζει την οργάνωση Μπορούμε, στην εφαρμογή ενός διαφανούς συστήματος κουπονιών σε συνεργασία με τους ελληνικούς Δήμους, για την παροχή τροφίμων στις οικογένειες που έχουν επηρεαστεί από την κρίση του COVID-19. Στόχος της δωρεάς είναι να βοηθήσει στην ανακούφιση των επιπτώσεων μεσοπρόθεσμα της κρίσης, από το Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο του 2020.
 
Το «Μπορούμε» είναι μία ελληνική μη κερδοσκοπική οργάνωση, η οποία επιδιώκει να προσφέρει φαγητό καλής ποιότητας, το οποίο ειδάλλως θα πήγαινε χαμένο, σε ανθρώπους που το χρειάζονται.

Η δωρεά πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας Δράσης του ΙΣΝ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19.