Μπενάκειον Παιδικόν Ίδρυμα - Κατασκευαστικές εργασιές - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Μπενάκειον Παιδικόν Ίδρυμα

Κατασκευαστικές εργασιές
Εργασίες αποπεράτωσης κέντρου παιδικής φροντίδας με σκοπό την υποστήριξη εργαζόμενων μητέρων στην ευρύτερη περιοχή B’ Aθηνών.