Μουσικό Σχολείο Αμυνταίου

Αγορά εξοπλισμού

Αγορά μουσικού και οπτικοακουστικού εξοπλισμού.

Το Μουσικό Σχολείο Αμυνταίου ιδρύθηκε το 2001 και εκπαιδεύει περίπου 180 μαθητές το χρόνο. Τα μαθήματα επικεντρώνονται κυρίως στη μουσική εκπαίδευση, αλλά γίνονται επίσης και μαθήματα γενικής εκπαίδευσης. Το Μουσικό Σχολείο, πέραν του ρόλου του ως εκπαιδευτικού φορέα, δρα ως πολιτισμικό κέντρο για ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή του Αμύνταιου, συμβάλλοντας σημαντικά στην ανάδειξη του πολιτισμού της και της παράδοσής της και στην υποστήριξη της τοπικής κοινότητας.