Μουσική Εταιρεία Αθηνών

Μουσική παραγωγή
Xρηματοδότηση με σκοπό την κάλυψη του κόστους ηχογράφησης και παραγωγής μουσικών συνθέσεων. Περιλαμβάνονται έργα του Μότσαρτ, τα οποία δεν είχαν κατά το παρελθόν παραχθεί στην Ελλάδα, όπως π.χ. σονάτες, κονσέρτα για πιάνο και ορχήστρα, κτλ.
 
Η Μουσική Εταιρεία Αθηνών ιδρύθηκε το 1993 και δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς, διαθέτει Ωδείο, εκδίδει βιβλία και εκπαιδευτικά βοηθήματα, δημοσιεύει μελέτες που αφορούν την τέχνη και τη μουσική, διεξάγει σύγχρονη επιστημονική έρευνα, παράγει συνθέσεις σύγχρονης μουσικής και οργανώνει κονσέρτα και άλλες εκπαιδευτικές εκδηλώσεις.