Μουσείο της Μάχης του Σκρά

Εργασίες ανακαίνισης

Χρηματοδότηση για ανακαινιστικές εργασίες και για να αγοραστούν θήκες για τα εκθέματα.

Tο Μουσείο της Μάχης του Σκρα είναι αφιερωμένο στον αγώνα των Eλλήνων στη Bόρειο Eλλάδα (και ειδικά στη Mακεδονία) κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Ιδρύθηκε το 2001 και οι συλλογές του περιλαμβάνουν φωτογραφίες, χάρτες, πίνακες και  πολεμικά κειμήλια.