Μουσείο Συναισθημάτων Παιδικής Ηλικίας

Μουσειοσυσκευές / Έκδοση
Για τη δημιουργία δύο μουσειοσυσκευών και την έκδοση φυλλαδίου.

Οι μουσειοσυσκευές θα περιλαμβάνουν διάφορα υλικά και φυλλάδια, με σκοπό την ανάληψη δραστηριοτήτων που θα βοηθήσουν τα παιδιά να κατανοήσουν, να αναγνωρίσουν και να αποδεχτούν δυσάρεστα και ευχάριστα συναισθήματα. Το φυλλάδιο, το οποίο θα διανέμεται δωρεάν σε όλους τους επισκέπτες του μουσείου, θα περιλαμβάνει περιγραφή του μουσείου και της φιλοσοφίας του για την συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών, πληροφορίες σχετικά με την έκθεση, κατάλογο των δραστηριοτήτων του μουσείου και παιχνίδι σε έντυπη μορφή. 

Το Μουσείο Συναισθημάτων Παιδικής Ηλικίας, μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου Παιδικών Μουσείων HOE (Hands on Europe), λειτουργεί από το 2006 και είναι το μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα. Αυτό που το ξεχωρίζει από άλλα παιδικά μουσεία είναι το γεγονός ότι είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στο συναισθηματικό κόσμο των παιδιών. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας τα εκθέματά του, το παιχνίδι και τα παραμύθια, το μουσείο ενθαρρύνει τα παιδιά να ανακαλύψουν τον κόσμο των συναισθημάτων και να γνωρίσουν τον εαυτό τους και τους γύρω τους. Επιπλέον, ευαισθητοποιεί τους ενήλικες, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς σε θέματα που αφορούν την συναισθηματική ανάπτυξη και την κοινωνικοποίηση των παιδιών. Εκτός από τη μόνιμη, διαδραστική του έκθεση, την οποία επισκέπτονται σχολικές ομάδες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, το μουσείο διοργανώνει και εργαστήρια που απευθύνονται σε γονείς, μαζί με τα παιδιά τους. Τα εργαστήρια αυτά ενθαρρύνουν την αυτογνωσία και την επικοινωνία μεταξύ παιδιών και γονέων, μέσω παιχνιδιού.