Μουσείο Σπετσών

Μελέτη ανακαίνισης

Χρηματοδότηση της μελέτης ανακαίνισης του Μουσείου.


Το Μουσείο ανεγέρθηκε μεταξύ 1795-1798 και στεγάζει ευρήματα από το ναυάγιο των Ιρίων, καθώς επίσης και εργαστήρια μελέτης του υλικού των υποθαλάσσιων ερευνών της περιοχής. Εκθέτει συλλογές και ευρήματα από τις Σπέτσες.