Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη

Κατασκευαστικές εργασίες

Κατασκευή και εξοπλισμός νέας πτέρυγας στο Μουσείο Νίκος Καζαντζάκης του χωριού Βάρβαροι.