Μουσείο Μπενάκη

Χρηματοδότηση προγράμματος

Δωρεά για την υποστήριξη της μελέτης σκοπιμότητας για τη δημιουργία και λειτουργία του «Patrick Leigh Fermor Residency House». 

Το Μουσείο Μπενάκη ιδρύθηκε το 1930. Είναι ένα από τα πιο ενεργά μουσεία στην Ελλάδα και αποτελεί παγκόσμιο σημείο έλξης, προσελκύοντας πάνω από 140.000 επισκέπτες το χρόνο στις ποικίλες εγκαταστάσεις του. Το Μουσείο διατηρεί μία συλλογή περίπου 500.000 αντικειμένων, η οποία στεγάζεται σε 5 διαφορετικά κτίρια-εγκαταστάσεις, τα οποία είναι ανοικτά για το κοινό.