Μουσείο Κοσμήματος Ηλία Λαλαούνη - Εργασίες ανακαίνισης - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Μουσείο Κοσμήματος Ηλία Λαλαούνη

Εργασίες ανακαίνισης
Ενίσχυση για εργασίες ανακαίνισης της πρόσοψης του ιστορικού κτιρίου και των εσωτερικών χώρων του. Οι εργασίες ανακαίνισης είχαν ως αποτέλεσμα τη στατική και την αισθητική βελτίωση του κτιρίου και συνέβαλαν στην καλύτερη παρουσίαση της μόνιμης συλλογής.