Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή

Αγορά εξοπλισμού
Συμμετοχή στην κατασκευή και τον εξοπλισμό του Κέντρου Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (Κέντρο ΓΑΙΑ).

Το Kέντρο ΓAIA είναι ένα μοναδικό εκπαιδευτικό ίδρυμα ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον. Σκοπός του κέντρου είναι η ενημέρωση και η πληροφόρηση για το περιβάλλον, καθώς και η ανάδειξη κατευθύνσεων προς ένα βιώσιμο μέλλον.