Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Βόλου

Χρηματοδότηση προγράμματος

Δωρεά για τη χρηματοδότηση του εκπαιδευτικού προγράμματος «η εξέλιξη των ζώων», το οποίο απευθύνεται σε όλα τα δημόσια σχολεία του Νομού Μαγνησίας. 

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Βόλου ιδρύθηκε το 2012, με σκοπό τη συγκέντρωση, τη διατήρηση, την επιστημονική μελέτη και την ενεργή προαγωγή των απολιθωμένων ευρημάτων της περιοχής. Το Μουσείο υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα  για ενήλικες και παιδιά κάθε χρόνο, ενισχύοντας τον εκπαιδευτικό του ρόλο στην ευρύτερη περιοχή.