Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης - Υποστήριξη προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης

Υποστήριξη προγράμματος

Δωρεά για τη δημιουργία και υλοποιήση της έκθεσης «Φροντίζω με Τέχνη: Από τον μικρόκοσμο του εγώ στον πλανήτη του εμείς».

Το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης έχει σκοπό τη διαφύλαξη, τη μελέτη και την προβολή της Παιδικής Τέχνης. Το Μουσείο υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία απευθύνονται σε παιδιά νηπιαγωγείου και όλων των τάξεων του δημοτικού, καθώς και σε παιδιά με ειδικές ανάγκες, και τη διεξαγωγή σεμιναρίων, εργαστηρίων και άλλων δραστηριοτήτων σχετικά με την τέχνη για παιδιά, καθώς και σεμιναρίων για δασκάλους.