Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων
Γενική οικονομική ενίσχυση για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προσφέρει το Μουσείο σε περισσότερους από 10.000 μαθητές που το επισκέπτονται ετησίως.