Μορφωτικός Όμιλος Κομοτηνής

Αγορά εξοπλισμού και εκδόσεις
Χρηματοδότηση με σκοπό την αγορά εξοπλισμού και την επίπλωση του Λαογραφικού Μουσείου (σύστημα πυρασφάλειας, σύστημα ασφάλειας, ειδικός φωτισμός), την αγορά παραδοσιακών στολών και την εκτύπωση ιστορικού υλικού.