Μορφωτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος «Το ´Ανθος»

Εργασίες ανακαίνισης και αγορά εξοπλισμού
Επισκευή της οροφής των δύο κτιρίων του σχολείου, ανακαίνιση εσωτερικών χώρων και αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών.