Μορφωτικό & Ερευνητικό Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού - Χρηματοδότηση προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Μορφωτικό & Ερευνητικό Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού

Χρηματοδότηση προγράμματος

Δωρεά για την υποστήριξη του διεπιστημονικού προγράμματος σπουδών, με τίτλο «Thucydides Dramaticus, The Theater of War» (Θουκυδίδης Δραματικός, Το Θέατρο του Πολέμου). 

Το Μορφωτικό & Ερευνητικό Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού (HERC) ιδρύθηκε το 2006 και είναι αφιερωμένο στην προώθηση των Ελληνικών Σπουδών, με έμφαση στις Κλασικές Σπουδές. Το HERC προσφέρει εξάμηνα και άλλα βραχυπρόθεσμα ακαδημαϊκά προγράμματα. Μέσα από τα προγράμματά του για μελέτη στο εξωτερικό (Study Abroad programs), έχουν μέχρι στιγμής εκπροσωπηθεί πάνω από 50 κολέγια και πανεπιστήμια του εξωτερικού στην Ελλάδα.