ΜΟNUΜΕΝΤΑ - Υποστήριξη προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

ΜΟNUΜΕΝΤΑ

Υποστήριξη προγράμματος

Δωρεά για την υποστήριξη της καταγραφής και της ψηφιοποίησης του αρχείου της εταιρείας «Εργοληπτική ΑΕ», και για τη δημιουργία μίας μόνιμης έκθεσης στο λόμπι της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στο ΚΠΙΣΝ. Το αρχείο της Εργοληπτικής περιέχει σημαντικές πληροφορίες για την αρχιτεκτονική κληρονομιά της Ελλάδας κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού του 20ου αιώνα.

Η MONUMENTA ιδρύθηκε το 2006 με στόχο την προστασία της φυσικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Ελλάδας. Από το 2013 καταγράφει και τεκμηριώνει συστηματικά κτήρια του 19ου και 20ού αιώνα.