ΜΟNUΜΕΝΤΑ

Χρηματοδότηση προγράμματος
Χρηματοδότηση, για δύο χρόνια, ενός προγράμματος το οποίο θα καταγράψει όλα τα κτίρια του 19ου και 20ου αιώνα (1830-1940) στην Αθήνα, καθώς και της δημιουργίας διαδικτυακής βάσης δεδομένων και εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα. Το πρόγραμμα θα αποτελείται από μία μέθοδο για τη συλλογή, την καταγραφή και την επικύρωση όλων των σχετικών δεδομένων, καθώς και από βάση δεδομένων που θα περιέχει όλα τα ευρήματα, η οποία θα είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο και προσβάσιμη σε όλους, χωρίς χρέωση. Για το σχεδιασμό του συστήματος θα ληφθούν υπόψη τα πλεονεκτήματα των νέων τεχνολογιών και το σύστημα θα είναι εύχρηστο, θα ενθαρρύνει, μέσω του περιβάλλοντος εργασίας του, την εθελοντική συμμετοχή των χρηστών στη διαδικασία της καταγραφής, και θα προσφέρει πολλαπλά εργαλεία για την ταξινόμηση και τη σύγκριση δεδομένων. 
Η MONUMENTA ιδρύθηκε το 2006 με στόχο την προστασία της φυσικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Ελλάδας. Από το 2013 καταγράφει και τεκμηριώνει συστηματικά κτήρια του 19ου και 20ού αιώνα.