Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας»

Εργασίες ανακαίνισης & Aγορά εξοπλισμού
Για την ανακαίνιση του Γηροκομείου, η οποία περιλαμβάνει: νέο σύστημα κεντρικής θέρμανσης, την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ, αυτόματα κρεβάτια για τους ηλικιωμένους, ηλεκτροκαρδιογράφο, κουζινικό εξοπλισμό και την αντικατάσταση του πίνακα ελέγχου του ανελκυστήρα τροφίμων. 
Η Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας» ιδρύθηκε το 1957. Αποστολή του Γηροκομείου είναι η παροχή ιατρικής και ψυχολογικής υποστήριξης σε άτομα από το νομό Ημαθίας και τις γύρω περιοχές, τα οποία είναι προσωρινά ή μόνιμα άνεργα λόγω προχωρημένης ηλικίας. Στο Γηροκομείο εργάζονται 15 μόνιμα μέλη προσωπικού, καθώς και 3 ιατροί σε βάση ημιαπασχόλησης. Επιπλέον, ο οργανισμός έχει δημιουργήσει ένα ευρύ δίκτυο εθελοντών, κυρίως ιατρών, από την τοπική κοινωνία, οι οποίοι στηρίζουν τις καθημερινές ανάγκες του Γηροκομείου.