Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Ξάνθης «Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» Γηροκομείο Ξάνθης

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων

Δωρεά για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων. 

Η Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Ξάνθης ιδρύθηκε το 1965 με στόχο την παροχή στέγης, ιατρικής φροντίδας και υποστήριξης σε ηλικωμένους.