Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Ατόμων Νάουσας

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων

Δωρεά για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων.

Η Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Ατόμων Νάουσας παρέχει στέγη και φροντίδα στους ηλικιωμένους κατοίκους της περιοχής.