«ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ» - Συμβουλευτική Υποστήριξη Εθισμένων

Ανακαίνιση

Δωρεά για την υποστήριξη της ανακαίνισης του κέντρου αποκατάστασης με στόχο τη βελτίωση των εγκαταστάσεων.

Ο Σύλλογος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Εθισμένων «Μεταμόρφωση» είναι μία φιλανθρωπική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2010 στη Νέα Έφεσο Πιερίας. Προσφέρει ένα πρόγραμμα αποκατάστασης για νέους άντρες που είναι εθισμένοι σε ψυχοτρόπες ουσίες και έχει ως στόχο να βοηθήσει στην επανένταξή τους και να αυξήσει την ευαισθητοποίηση του κοινού στο θέμα της εξάρτησης.