ΜΕΤΑδραση - Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη - Υποστήριξη προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

ΜΕΤΑδραση - Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη

Υποστήριξη προγράμματος

Δωρεά για την υποστήριξη της λειτουργίας δομής φιλοξενίας για ασυνόδευτους ανηλίκους της ΜΕΤΑδρασης στη Χίο.

Η ΜΕΤΑδραση – Δράση για τη Μετανάστευση & την Ανάπτυξη είναι μία ελληνική ΜΚΟ που ιδρύθηκε το 2010. Είναι πρωτοπόρος στην παροχή υπηρεσιών διερμηνείας και στην προστασία ασυνόδευτων παιδιών.