Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό & την Αειφόρο Ανάπτυξη

Συνέδριο

Δωρεά για την υποστήριξη της διοργάνωσης της 19ης Συνόδου των Συμβαλλομένων Μερών της Σύμβασης της Βαρκελώνης (COP 19), η οποία πραγματοποιείται στην Αθήνα, το Φεβρουάριο του 2016.

Το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό & την Αειφόρο Ανάπτυξη (MIO-ECSDE) είναι μία μη κερδοσκοπική Ομοσπονδία που απαρτίζεται από περισσότερες από 128 μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) της Μεσογείου. Η ομοσπονδία δραστηριοποιείται στους τομείς του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης, σε 25 χώρες στην ευρύτερη περιοχή της ευρωπαϊκής Μεσογείου. Στόχος της είναι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης σε μία ειρηνική Μεσόγειο, συνδυάζοντας τις προσπάθειες των περιβαλλοντικών και αναπτυξιακών ΜΚΟ.