Μέριμνα Παιδιού Καβάλας

Εργασίες ανακαίνισης
Εργασίες ανακαίνισης του νηπιακού σταθμού.

Η «Μέριμνα Παιδιού Καβάλας» ιδρύθηκε το 1950 και διαθέτει νηπιαγωγείο το οποίο παρέχει φροντίδα, τροφή και ψυχαγωγία σε 70 παιδιά ηλικίας από δύο έως πέντε ετών. Οι γονείς των παιδιών είναι χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι.