Μέκκειο Οικοτροφείο

Τεχνικές εργασίες
Εγκατάσταση κεντρικού συστήματος θέρμανσης και εκτέλεση επισκευαστικών εργασιών.

Το Οικοτροφείο παρέχει στέγη σε άπορα κορίτσια ηλικίας 10-25 ετών, τα οποία προέρχονται από το νομό Ιωαννίνων και από την ελληνική κοινότητα της Αλβανίας.

Στο οικοτροφείο παρέχονται πλήρη γεύματα σε καθημερινή βάση και υπάρχει συνεχής επίβλεψη και συμβουλευτική. Τα περισσότερα από τα παιδιά αυτά παρακολουθούν σχολικά μαθήματα τις πρωινές ώρες, ενώ παράλληλα διδάσκονται την τέχνη της παραδοσιακής ενδυμασίας και άλλες παρόμοιες τέχνες. Τα απογεύματα, μετά τη μελέτη, τα κορίτσια μπορούν να ασχοληθούν με αθλητικές και άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες.