Μεγάλη του Γένους Σχολή

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων

Μερική ενίσχυση με σκοπό την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της Σχολής  για δύο ακαδημαïκά έτη.

Η πρωτοβουλία ενίσχυσης της Μεγάλης του Γένους Σχολής ανήκει σε τέσσερα ιδρύματα. Εκτός από το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», το οποίο είναι και ο εισηγητής της πρωτοβουλίας αυτής, τα υπόλοιπα συνεργαζόμενα Ιδρύματα είναι: το Ίδρυμα Ευγενίδου, το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, καθώς και το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Η Μεγάλη του Γένους Σχολή, το πρώτο ελληνικό σχολείο του Γένους μας, συμβολίζει την ιστορική παρουσία του ελληνικού στοιχείου στην Κωνσταντινούπολη. Σήμερα, είναι ένα από τα λίγα σχολεία που καλούνται να μορφώσουν τη νέα γενιά της ελληνικής μειονότητας. Ο συνολικός αριθμός των μαθητών της σχολής είναι 64.