Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης - Αγορά εξοπλισμού - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Αγορά εξοπλισμού
Αγορά εξοπλισμού H/Y, εκπαιδευτικού υλικού, εξοπλισμού για τη συντήρηση του συστήματος αυτοματοποίησης της βιβλιοθήκης και για την καταγραφή της μόνιμης συλλογής.

Στο μουσείο στεγάζονται 1.800 έργα Eλλήνων και ξένων καλλιτεχνών.