Λύκειον των Ελληνίδων - Υποστήριξη προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Λύκειον των Ελληνίδων

Υποστήριξη προγράμματος

Δωρεά για τη δημιουργία μίας, φιλικής προς τον χρήστη, ψηφιακής πλατφόρμας, με σκοπό την προσέλκυση περισσότερων ανθρώπων στο έργο του οργανισμού. Η πλατφόρμα θα φιλοξενεί ψηφιακές εκθέσεις και προγράμματα livestreaming για το κοινό, καθώς και αρχειακό υλικό για μελετητές και ιδρύματα.