Λύκειον των Ελληνίδων

Παράρτημα Σπάρτης - Αγορά εξοπλισμού
Αγορά  παραδοσιακών ενδυμασιών και εκπαιδευτικού υλικού.

Tο Λύκειο των Eλληνίδων είναι μη κερδοσκοπικός πολιτιστικός σύλλογος που έχει ως σκοπό την αναβίωση και τη διατήρηση των ελληνικών παραδόσεων, καθώς και την υποστήριξη και την προώθηση ζητημάτων που αφορούν τις Ελληνίδες γυναίκες.