Λύκειον των Ελληνίδων

Παράρτημα Κερατέας - Φεστιβάλ
Χρηματοδότηση του 18ου Festival de Danses del Antiga στην Corona της Iσπανίας.