Λύκειον των Ελληνίδων

Παράρτημα Ιωαννίνων - Αγορά εξοπλισμού
Συντήρηση και αγορά παραδοσιακών ενδυμασιών και εγκατάσταση συστήματος πυρασφάλειας.