Λύκειον των Ελληνίδων

Επισκευαστικές εργασίες

Χρηματοδότηση με σκοπό την εκτέλεση επισκευαστικών εργασιών στο κεντρικό κτίριο του Λυκείου Ελληνίδων στην Αθήνα.

Το Λύκειο Ελληνίδων είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1911. Σκοπός του είναι η διατήρηση των ελληνικών παραδοσιακών χορών. Το Λύκειο Ελληνίδων διαθέτει οκτώ τοπικά τμήματα ανά την Αθήνα. Επιπροσθέτως, λειτουργούν 50 ακόμη παραρτήματα του Λυκείου στην Ελλάδα και 20 εκτός Ελλάδας. Το πρόγραμμά τους περιλαμβάνει μαθήματα για παιδιά και ενηλίκους, όπως μουσική, χορωδία, παραδοσιακά τραγούδια, εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά και εφήβους, μαθήματα ελληνικής γλώσσας και παράδοσης, και μαθήματα ελληνικών παραδοσιακών χορών.