Ελληνική Σχολή Σκύλων-Οδηγών Τυφλών «Λάρα» - Κάλυψη λειτουργικών εξόδων - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ελληνική Σχολή Σκύλων-Οδηγών Τυφλών «Λάρα»

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων

Δωρεά για την υποστήριξη της απασχόλησης ενός Fundraising & Communications Manager (Υπεύθυνου Χρηματοδότησης και Επικοινωνίας), με αντικείμενο τη διοργάνωση προωθητικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων.

H Ελληνική Σχολή Σκύλων-Οδηγών Τυφλών «Λάρα» αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Σχολών Σκύλων-Οδηγών. Αποστολή της Σχολής είναι να προωθεί και να ενισχύει την ανεξαρτησία των τυφλών και των ατόμων με προβλήματα όρασης μέσω σκύλων-οδηγών.