Ελληνική Σχολή Σκύλων-Οδηγών Τυφλών «Λάρα» - Υποστήριξη προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ελληνική Σχολή Σκύλων-Οδηγών Τυφλών «Λάρα»

Υποστήριξη προγράμματος
Χρηματοδότηση της εκπαίδευσης ενός σκύλου-οδηγού τυφλών.

Η Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα ιδρύθηκε το 2008 με σκοπό τη δωρεάν παροχή εκπαιδευμένων σκύλων-οδηγών σε άτομα με τύφλωση. Η Σχολή διατηρεί μόνιμη συνεργασία με τον οργανισμό VBM, στην Ελβετία.