Λαογραφικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Απαλού - «Ο Φάρος» - Αγορά παραδοσιακών στολών - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Λαογραφικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Απαλού - «Ο Φάρος»

Αγορά παραδοσιακών στολών
Αγορά παραδοσιακών ενδυμασιών και κάλυψη λειτουργικών εξόδων των μουσικών, προκειμένου να συμμετάσχουν σε χορευτική παράσταση στη Γαλλία.