Λαογραφικό Μουσείου Ζαγορίου - «Αγάπιου Γ. Τόλη» - Κατασκευαστικές εργασίες και αγορά εξοπλισμού - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Λαογραφικό Μουσείου Ζαγορίου - «Αγάπιου Γ. Τόλη»

Κατασκευαστικές εργασίες και αγορά εξοπλισμού
Eνίσχυση για κατασκευαστικές εργασίες και αγορά εξοπλισμού.