Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης - Υποστήριξη προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης

Υποστήριξη προγράμματος

Δωρεά για την υλοποίηση των κοινωνικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Ορχήστρας, στο πλαίσιο συνεργασίας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Τα προγράμματα περιλαμβάνουν μία σειρά από κονσέρτα σε διάφορα κοινωνικά ιδρύματα και σχολεία για παιδιά με ειδικές ανάγκες, στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, καθώς και εκπαιδευτικά σεμινάρια/κονσέρτα σε ολόκληρη τη χώρα. 

Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1959 και θεωρείται το δεύτερο πιο σημαντικό ορχηστρικό σύνολο της χώρας. Η Ορχήστρα πραγματοποιεί πολλές συναυλίες ετησίως και εμφανίζεται τακτικά σε ολόκληρη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι εκπαιδευτικές της δραστηριότητες περιλαμβάνουν οικογενειακά κονσέρτα, συναυλίες σε σχολεία, και ανοιχτές πρόβες.