Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης - Υποστήριξη προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης

Υποστήριξη προγράμματος
Δωρεά για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, για την περίοδο 2018 – 2020.

Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1959, και η Οικονομική Επιτροπή υπηρετεί ως η νομική οντότητα που διαχειρίζεται τους πόρους της Ορχήστρας, και είναι υπεύθυνη για τη διοργάνωση συναυλιών και άλλων δραστηριοτήτων.