Κρατική Ορχήστρα Αθηνών - Υποστήριξη προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Υποστήριξη προγράμματος
Δωρεά για την υποστήριξη δύο συναυλιών φιλανθρωπικού χαρακτήρα του Λεωνίδα Καβάκουκαι της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη (Μάιος 2018).

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών (Κ.Ο.Α.) ιδρύθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα, αποτελώντας το παλαιότερο ορχηστρικό μουσικό σύνολο στην Ελλάδα. Με περισσότερα από 110 μέλη, είναι αδιαμφισβήτητα η εξέχουσα Συμφωνική Ορχήστρα της Ελλάδας.