Κρατική Ορχήστρα Αθηνών - Χρηματοδότηση προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Χρηματοδότηση προγράμματος
Για την ενίσχυση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Ορχήστρας. Σκοπός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι η προσέγγιση των νέων και η ανάπτυξη σχέσεων με το κοινό του αύριο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διάφορες συναυλίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σε ιδρύματα και σχολεία για παιδιά με αναπηρία και σε σχολεία σε υποβαθμισμένες περιοχές της Αττικής, καθώς και εκπαιδευτικές συναυλίες/σεμινάρια σε όλη τη χώρα. 
Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών είναι το παλαιότερο ορχηστρικό μουσικό σύνολο στην Ελλάδα και ιδρύθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα. Η Ορχήστρα πραγματοποιεί πάνω από πενήντα συναυλίες ετησίως και εμφανίζεται τακτικά εκτός της Αθήνας, σε επαρχιακές πόλεις της Ελλάδας, καθώς και σε σημαντικές αίθουσες και φεστιβάλ του εξωτερικού.