Κρατική Ορχήστρα Αθηνών - Χρηματοδότηση προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Χρηματοδότηση προγράμματος

Δωρεά για τη δημιουργία της Ακαδημίας Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, καθώς και για τη λειτουργία της για περίοδο δύο ετών.

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών είναι το παλαιότερο ορχηστρικό μουσικό σύνολο στην Ελλάδα και ιδρύθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα. Η πρωτοβουλία για την ίδρυση μίας Ακαδημίας, προέκυψε με στόχο την εκπαίδευση των μελλοντικών επαγγελματιών κλασικής μουσικής, αξιοποιώντας το εκπαιδευτικό δυναμικό της ορχήστρας και την εμπειρία των εξειδικευμένων μουσικών της.