Κρατική Ορχήστρα Αθηνών - Χρηματοδότηση Προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Χρηματοδότηση Προγράμματος

Δωρεά για την υλοποίηση των κοινωνικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Ορχήστρας, στο πλαίσιο συνεργασίας με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Τα προγράμματα περιλαμβάνουν μία σειρά από κονσέρτα σε διάφορα κοινωνικά ιδρύματα και σχολεία για παιδιά με ειδικές ανάγκες, στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, καθώς και εκπαιδευτικά σεμινάρια/κονσέρτα σε ολόκληρη τη χώρα.

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών είναι το παλαιότερο ορχηστρικό μουσικό σύνολο στην Ελλάδα και ιδρύθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα. Η Ορχήστρα πραγματοποιεί πολλές συναυλίες ετησίως και εμφανίζεται τακτικά εκτός της Αθήνας, σε ολόκληρη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι εκπαιδευτικές της δραστηριότητες περιλαμβάνουν οικογενειακά κονσέρτα, συναυλίες σε σχολεία, ανοιχτές πρόβες, εργαστήρια χάλκινων πνευστών (brass), και συναυλίες σε απομακρυσμένα νησιά.