Κοσμέτειο Ίδρυμα – «Ο Οίκος του Κωνσταντινουπολίτη»

Εργασίες ανακαίνισης

Δωρεά για τη χρηματοδότηση εργασιών ανακαίνισης του κτιρίου του οργανισμού, με στόχο τη βελτίωση τόσο των συνθηκών διαβίωσης, όσο και την αύξηση της ενεργειακής του απόδοσης. 

Το Κοσμέτειο Ίδρυμα ιδρύθηκε το 1970 με σκοπό τη στήριξη αναξιοπαθούντων Ελλήνων με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη. Λειτουργεί εγκαταστάσεις στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, αποτελούμενες από 33 διαμερίσματα όπου οι κάτοικοι διαμένουν δωρεάν, με μόνη τους ευθύνη την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής τους, όπως τροφή, ηλεκτρικό και νερό.